تاریخچه موتور دیزل

رودولف دیزل رودولف دیزل مخترع موتور دیزل از نوع احتراق داخلی است. تاریخچه دیزل رودولف دیزل سال 1858 در پاریس متولد شد. پدر و مادرش مهاجران باواریا بودند. رودولف دیزل در پلی تکنیک مونیخ به تحصیلات خود را آغاز نمود. ادامه مطلب