تولید همزمان برق و حرارت (CHP)

تولید همزمان برق و حرارت (CHP) فن آوری است که حرارت اتلافی به محیط را بازیابی کرده و راندمان کلی سیستم را بالا می برد.

بسیاری از واحدهای اداری و سازمانی و تجاری از جمله فروشگاه ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها و ساختمان های بزرگ می توانند هزینه های برق و گاز خود را با استفاده از موتور ژنراتور به همراه بازیابی حرارت از آن، کاهش دهند.

از جمله فواید استفاده از موتورژنراتور و واحد CHP می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش راندمان کلی سیستم تا ۹۰ درصد

کاهش هزینه انرژی با توجه به تولید جداگانه حرارت، سرمایش و برق با استفاده از موتورژنراتور

کاهش آلودگی زیست محیطی

 

چگونگی عملکرد CHP

هر موتورژنراتوری می تواند جهت بازیابی حرارتی از حرارت اتلافی آن مورد استفاده قرار گیرد. روش کار بدین صورت است که ابتدا موتور گاز سوز ژنراتور را به حرکت در می آورد و موجب تولید برق می گردد سپس آب جکت و دود اگزوز به مبدل حرارتی هدایت شده و از آن عبور کرده و حرارت اتلافی را جهت مصرف در واحدی دیگر منتقل می نماید.

ماژول بازیابی حرارتی شامل موارد ذیل می باشد:

پمپ آب، مبدل های حرارتی، سیستم کنترلی و شیر بای پس.

مقدار حرارت تولیدی:

حداکثر مقدار حرارت قابل بازیابی نزدیک به مقدار انرژی برق تولیدی در ژنراتور می باشد، به طور مثال از یک موتورژنراتور که ۲۰۰۰ کیلووات انرژی الکتریکی تولید می نماید می توان حداکثر ۲۰۰۰ کیلووات حرارت بازیابی نمود.

۱.۱۵ کیلوگرم در ساعت بخار آب می تواند از هر کیلووات حرارت گاز دودکش بدست آید. به طور مثال از یک موتورژنراتور ۲۰۰۰ کیلوواتی می توان ۱.۵ تن در ساعت بخار آب اشباع در فشار ۱۰ بار با استفاده از بازیابی حرارتی دود اگزوز و همزمان با آن ۳۲.۲ متر مکعب در ساعت آب ۹۰ درجه سانتی گراد (با بازگشت ۷۰ درجه سانتی گراد در سیکل بسته آب جکت موتور) تولید نمود.

حرارت بازیابی شده می تواند در مکان مورد مصرف مورد استفاده قرار گیرد همچنین می توان از حرارت بازیابی شده جهت استفاده در چیلرهای جذبی و تولید سرمایش استفاده نمود.

image001

ماژول بازیابی حرارت از حرارت اتلافی دود اگزوز

image002

ماژول بازیابی حرارت از حرارت اتلافی آب جکت و افتر کولر

image003

دیاگرام فرآیندی بازیابی حرارت از موتور CAT مدل G3516H