محاسبه توان مصرفی جهت انتخاب دیزل ژنراتور:

رسیدن به عدد درست برای انتخاب ژنراتور است زیرا اگر ژنراتور را کوچکتر از توان ، مهمترین هدف از محاسبه توان مصرفی مورد نیاز خریداری کنیم عملاً نیازمان بر آورده نشده و نمیتوانیم توان همان دستگاه را زیاد کنیم و اگر ژنراتور بزرگ تر . هزینه اضافه کرده ایم و باید هزینه سوخت و اصطهلاک بیشتری را بپردازیم ، بگیریم مهم نیست که کنتور برق شهر شما چند آمپر است یا چه امتیازی از اداره برق گرفته اید زیرا برق شهر پشتوانه شبکه داشته و ۰۱۱ آمپر در لحظه توان مصرف کنید یا از یک کنتور ۰۵۱ آمپر به اندازه ۰۱۱ به عنوان مثال ممکن است شما از یک کنتور . آمپر هم مصرف نکنید ۰۱ ، آمپر ابتدا نام مصرف کننده ها را لیست کنید .سپس آنها را به دو دسته ی سه فاز و تکفاز تقسیم بندی کنید .روی پلاک یا )قید A( )یا آمپر kVA( )یا کاوآ kW( )یا کیلووات hp( برچسب هر مصرف کننده ای مشخصات فنی بر حسب :اسب بخار شده است .با استفاده از روابط ذیل تمام آنها را به آمپر تبدیل کنید : =کیلووات ۶۳۷/۱ اسب بخار ضربدر =کیلووات ۸/۱ کاوآ ضربدر =آمپر سه فاز ۸/۰ کیلووات سه فاز ضربدر =آمپر تکفاز ۴/۴ کیلووات تکفاز ضربدر

از آنجاییکه ژنراتور برق را در لحظه تولید می کند و پشتوانه ای مانند شبکه برق شهری ندارد لذا در محاسبه توان ژنراتور باید کلیه مصرف های لحظه استارت (استارت اولیه )را در نظر بگیریم .بدین ترتیب به مصرف کننده هایی مثل روشنایی ها که در لحظه ابتدایی روشن شدن توان بیشتری مصرف نمی کنند ضریب یک داده و به مصرف کننده هایی که موتور الکتریکی دارند آسانسور و . . .که در لحظه ابتدایی روشن شدن توان لحظه ای بیشتری مصرف می کنند طبق ، پمپ ها ، مانند جرثقیل تاور تقسیم بندی ذیل ضریب دهید : ۵/۰ موتورهای الکتریکی با حالت راه اندازی مستقیم =ضریب ۶/۰ موتورهای الکتریکی با حالت راه اندازی دو ضرب (ستاره مثلث = )ضریب ۰ موتورهای الکتریکی با حالت راه اندازی از طریق اینورتر (سافت درایو = )ضریب حال اعداد بدست آمده در هر دو حالت سه فاز و تکفاز را به صورت مجزا در گروه خودشان با یکدیگر جمع می کنیم .عدد بدست آمده در حالت تکفاز را تقسیم بر سه نموده و با عدد بدست آمده در حالت سه فاز جمع می کنیم .عدد نهایی همان میزان توان مصرفی مورد نیاز ما بر حسب آمپر سه فاز است .حال با روابط ذیل این عدد را به کیلووات یا کاوآ تبدیل می کنیم:
=کیلووات سه فاز ۸/۰ آمپر سه فاز تقسیم بر =کاوآ ۴۴/۰ آمپر سه فاز تقسیم بر درصد مابقی مربوط ۵۱ . درصد محاسبات را انجام داده ایم ۵۱ بدین ترتیب توان مورد نیازمان مشخص شد ولی تا اینجا فقط به انتخاب دیزلی است که بتواند توان مصرفی را تامین کند . درجه سانتی گراد و سایر شرایط ۰۵ دمای، تهویه مناسب ، توان تعریف شده در کاتالوگ دیزل ژنراتور ها در ارتفاع سطح دریا استاندارد محیط کارکرد و سوخت مصرفی می باشد .لیکن با توحه به محل استقرار دستگاه افت هایی در رسیدن به اعداد قید شده در کاتالوگ سازنده داریم . از طرفی در کاتالوگ شرکت سازنده برای هر دیزل ژنراتوری یک توان اضطراری و یک توان دائم تعریف شده است .توان در واقع همان توانی است که دستگاه تا یک ساعت می تواند در اختیار مصرف کننده قرار Standby Power اضطراری یا را می تواند در اختیار Prime Power درصدی شده و از آن به بعد توان دائم ۰۱ دهد و پس از ساعت اول دچار افت حدود مصرف کننده قرار دهد . بهتر، پس از بررسی کلیه مطالب فوق باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که اگر قرار است دیزل ژنراتور دائم کار کند . درصد توان کار نکند ولی در مصرف اضطراری از کل توان دستگاه نیز می توان استفاده کرد ۸۱ است با بیش از لازم به ذکر است همانطور که استفاده طولانی مدت در محدوده توانی بیشتر از توان مجاز تعریف شده از دستگاه برای آن مضر درصد توان کل دستگاه نیز آسیب های جدی را به آن ۳۱ استفاده طولانی مدت از دستگاه در محدوده توانی کمتر از ، است وارد می کند (البته موارد اخیر در کوتاه مدت قابل چشم پوشی است . ) انتخاب دیزل ژنراتور مناسب همه چیز در مورد انتخاب دیزل ژنراتور مناسب یکی از مهمترین تصمیماتی که مسئولان واحد فنی برای تامین برق تاسیسات خود میگیرند انتخاب مناسب یک دیزل ژنراتور است زیرا در صورت عدم انتخاب مناسب، یک مولد برق همانند دیزل ژنراتور می تواند خسارت های گزاف و جبران ناپذیری را به پروژه ها بزند .یکی از مسائلی که در انتخاب یک دیزل ژنراتور با آن مواجه میشویم نوع کاربرد آن است به عنوان مثال : دیزل ژنراتور تک فاز یا دیزل ژنراتور سه فاز دیزل ژنراتور برای مصارف روشنایی یا دیزل ژنراتور برای مصارف روشنایی جوشکاری کاوا دیزل ژنراتور KVA وkw میزان دیزل ژنراتور برای تامین برق اضطراری یا دیزل ژنراتور برای تامین برق دائمی از این روی شما می بایست برای انتخاب یک دیزل ژنراتور ایم موارد را به ذهن بسپارد. ما دراینجا شما را در انتخاب یک دیزل ژنراتور مناسب راهنمایی می کنیم .
دیزل ژنراتور در اندازه های مختلف : ژنراتور دیزلی در سطح وسیعی پیشرفت کرده است و در اندازه های متنوع و با کاربرد های ، با توجه به پیشرفت مهندسی برق در بازار برای مصارف خانگی به راحتی در KW۵۱ الی KW۵ گوناگون دردسترس می باشند .ژنراتور دیزلی با ظرفیت های مگاوات که بصورت ثابت وجود دارد .مصرف دیزل ژنراتور ۳ الی KW۵۱ دسترس است، در حالی که ژنراتور دیزلی صنعتی از مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز در ، های صنعتی درساختمان سازی و راهسازی، کشاورزی، مراکز بیمارستانی استخراج معادن استفاده می گردد .
KW دیزل ژنراتور ها و میزان : کاوا – KVA بسیاری از افراد بر این باورند دیزل ژنراتور با قدرتی کمتر برای مصارف برق اضطراری مناسب تر میباشد، دلیل آن اینست که این نوع دیزل ژنراتور به صورت پاره وقت و در مواقع قطعی برق مورد استفاده قرار می گیرد .اما درواقعیت اینگونه نیست و اکثر خریداران دیزل ژنراتور دچار اشتباه میشوند .این اشتباه خریداران منجر به خسارت هایی به دیزل ژنراتور و همچنین دستگاه های متصل به آن میشود .از این رو می بایست میزان بار در مواقع قطع جریان برق را مد نظر داشت و متناسب با آن دیزل ژنراتور را انتخاب نمود .

چگونه انتخاب درستی در مورد موتور دیزل ژنراتور و ژنراتور دیزلی داشته باشیم :

بهتر است قبل از انتخاب، کاربرد دیزل ژنراتور خود را مشخص کنید .شما می توانید این کار را از طرق زیر انجام دهید : . .لیستی از مواردی که به ژنراتور دیزل و برق تولیدی از مولد برق نیاز دارند را تهیه کنید ۰ . .دقت کنید وات شروع کار دستگاه و وات در حال اجرا دستگاه می تواند متفاوت از هم باشد این موضوع بسیار مهمی است ۰ کیلو وات KW کاوا یا KVA .محاسبه کل توان مورد نیاز در ۳

محاسبه وات شروع دستگاه و وات در حال اجرا وات دستگاه : میزان وات شروع و در حال اجرا دستگاه های شما به انتخاب میزان قدرت دیزل ژنراتور بستگی دارد .جهت یافتن میزان قدرت دستگاه ها و قدرت مورد نیاز از دیزل ژنراتور می بایست آمپر را در ولتاژ مصرفی ضرب کنیم .
For resistive load: Wattage = amperes x volts For reactive load: Wattage = (amperes x volts) x load factor

ظرفیت دیزل ها مطابق استانداردها در سه رژیم بهره برداری تعریف شده اند. 🙂 (اضطراری standby ظرفیت . ساعت بهره برداری در سال بدون امکان اضافه بار ۵۱۱ :prime power ظرفیت % به ۰۱ درصد ظرفیت نامی و با امکان اضافه بار ۸۱ الی۷۱ بدون محدودیت ساعت های بهره برداری، با میانگین کارکرد . ساعت کار ۰۰ مدت یک ساعت در هر 🙂 (دائم کار Continuous Base Load ظرفیت ساعت۰۰ % برای یک ساعت در هر ۰۱ بدون محدودیت ساعت بهره برداری، بدون محدودیت بارگذاری و با امکان اضافه بار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *