واحد مهندسی دیزل گستر با سابقه طولانی در امر  نصب و راه اندازی بخشی ازنیروگاه های تولید پراکنده کشور، تمامی نیازهای مهندسی به منظور احداث نیروگاه های   گازسوز تولید پراکنده را همگام با دانش روز دنیا در اختیار مشتریان قرار می دهد.