در کنار خدمات مهندسی اصلی به منظور احداث نیروگاه های تولید پراکنده، برخی خدمات تخصصی نیز متناسب با نیاز هر پروژه، توسط این شرکت به شرح زیر ارائه می گردد:

  • طراحی تابلوهای خاص:

با توجه به شناخت دقیق کارشناسان دیزل گستر از نحوه عملکرد تجهیزات نیروگاه، تابلوهای خاص کنترلی و مدیریتی تولید و مصرف، متناسب با هر پروژه توسط این شرکت طراحی و ساخته می گردد. نمونه دیگری از این تابلوهای خاص، تابلوهای مربوط به سنکرونایزینگ نیروگاه با شبکه در شرایط ویژه و غیر از حالت استاندارد می باشد.

  • طراحی و اجرای سیستم Black Start:

این سیستم ها معمولا بصورت استاندارد بر روی تجهیزات نیروگاه های تولید پراکنده نمی باشند و بنابر شرایط خاص هر پروژه
طراحی و اجرا می گردند.

  • طراحی و اجرای سیستم عملکرد جزیره ای نیروگاه:

سیستم Islanding در برخی پروژه ها مورد نیاز می باشد که ممکن است تغییر حالت کاری نیروگاه از مد پارالل با شبکه به جزیره ای و بالعکس، متناوب ا اتفاق بیفتد. کارشناسان دیزل گستر  پروژه های مختلفی با این قابلیت را با موفقیت به پایان رسانده اند.

  • طراحی و مهندسی نیروگاه های کم صداLow Noise

با توجه به اینکه نیروگاه های مقیاس کوچک اغلب در محل مصرف نصب می گردند، طراحی و اجرای سیستم های کاهش صدای نیروگاه تا حد مناطق مسکونی، از خدماتی است که توسط این گروه ارائه می گردد.

خدمات دیزل گستر  با دارا بودن متخصصین با تجربه، در هر پروژه با در نظر گرفتن سناریوهای متعددی مانند حداکثر سازی راندمان تولید، کاهش هزینه های تمام شده، افزایش طول عمر نیروگاه، شرایط خاص پروژه و طرحی دقیق و انحصاری از مجموعه سیستم های ساختمانی، مکانیکی و الکتریکی نیروگاه را در سطح پایه و تفصیلی خلق نموده و تمام آنچه را که برای ساخت صحیح و بهره برداری مطمئن از یک نیروگاه تولید انرژی مورد نیاز است را در قالب نقشه های مهندسی و قابل استفاده برای اجرا مدون می سازد.
به منظور تکمیل مراحل لازم برای سفارش کالا، لیست تامین کنندگان ( Vendor List ) منطبق با هر سایت و شرایط منطقه ای تهیه و در اختیار کارفرما قرار می گیرد