CATALOG GAS JENBACHER

 

شرکت جن باخر(GE Jenabcher) از بزرگترین و شناخته شده ترین سازندگان موتورهای گاز سوز در جهان میباشد. این شرکت در سال 1957 اولین موتور گازسوز خود را تولید نمود و هم اکنون پس از پنج دهه تولید و تحقیق دارای پنج تیپ مولد گازسوز میباشد که دامنه قدرت آنها  9500-250 (کیلو وات) میباشد.

محصولت شرکت جن باخر با احتساب موتور J920 ،پنج تیپ میباشد که به ترتیب  J2xx,J3xx,J4XX,J6xxو J9xx دسته بندی میشوند. J920 جدیدترین محصول شرکت GE Jenbacher در اطریش بوده که  October 2010 معرفی شد این موتور با قدرت 10 مگاوات در 1000 دور و راندمان 48.7% دارای بالاترین بازدهی در کلاس خود در جهان بوده است.